با توجه به افزايش جمعيت سالخوردگان در كشور مراقبت از سالمندان در منزل نياز جديد جامعه است. مراقبت از سالمند در صف گرفتن مجوز به عنوان يك رشته دانشگاهي جديد است. نگهداري از سالمند يكي از مشغوليت هاي ذهني افرادي است كه والدين سالخورده دارند. سالمندان نياز هاي خاص خود را دارند كه شامل : عاطفي ، معيشتي و … مي باشد. تمايل سالمندان و فرزندانشان فراهم كردن نيازهاي آنان در منزل است. مراقبت سالمندان يك شغل نيست بلكه عشق است.
مراقبت از سالمند يك خدمت دائمي مي باشد. اين خدمت شامل خدمات تخصصي كه توسط پرستار ارائه مي شود نمي باشد. مراقب سالمند مي تواند گرفتن فشار خون و گرفتن قند خون و … را نيز انجام دهد. مراقبت از سالمند كمي دشوارتر از نگهداري از سالمند در منزل مي باشد، مراقبت از سالمندان نياز به تجربه و توانايي هاي بيشتري دارد. مراقبت از افراد سالمند گاهي از عهده فرزندان آنان خارج است. امر مراقبت از سالمندان دشوار است. شرايط و نحوه نگهداري از سالمندان در خانه براي برخي پر از عشق و بركت، و بعضي افراد امري چالش برانگيز است. بهتر است براي مراقبت صحيح از سالمند درك روشني از دوران سالمندي بدست آوريد.

فردي كه به عنوان پرستار و مراقب سالمند يا پرستار كودك در منازل مشغول به كار مي شود به شرح وظايف خود مسلط است و قادر است خدمات مراقبتي را به صورت كاملا اصولي ارائه دهد.

مراقبت از سالمندان در منزل از جمله خدمات مركز پرستاري سروش در شهر مشهد مي باشد . شما عزيزان ميتوانيد جهت دريافت مشاوره رايگان با يكي از شماره هاي زير تماس برقرار نماييد

09153150004 - 09155163299 05138444300