خونگيري يك مهارت است كه نيازمند دانش و اطلاعات كافي در مورد آناتومي بدن و مكانيسم خون رساني بدن و هم چنين محل و نوع رگ ها است

جالب است بدانيد كه براي انجام آزمايشات خون، يك روش ثابت خونگيري وجود نداشته و بسته به نوع آزمايش، فاكتور مورد بررسي، شرايط فرد و يا بيمار و… روش نمونه گيري خون متفاوت خواهد بود. اين مسئله بسيار مهم است كه كارشناس بداند براي انجام آزمايش مربوطه و براساس فاكتورهاي مذكور، از كدام متدهاي نمونه گيري خون استفاده كند چرا كه دقت در اين مرحله از كار، تعيين كننده نتيجه نهايي خواهد بود. اگر خونگيري به درستي انجام نشود، شك نكنيد كه نتيجه آزمايش بسيار خطا خواهد داشت و همين خطا مي تواند باعث تشخيص اشتباه پزشك معالج شده و فرد، دوره اي داروهايي را مصرف كند كه نه تنها سودمند نبوده بلكه به شدت به بدن آسيب مي زنند.

نمونه گيري خون در منزل از جمله خدمات مركز پرستاري سروش در شهر مشهد مي باشد . شما عزيزان ميتوانيد جهت دريافت مشاوره رايگان با يكي از شماره هاي زير تماس برقرار نماييد

09153150004 - 09155163299 05138444300